અ થી શરૂ થતા શીખ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'અ' થી શરૂ થતા 172, શીખ બાળક નામ છે
Showing 1 - 100 of 172
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
અચિંત સરસ 1 બોય
આદિશ્વર સર્વોચ્ચ ભગવાન 1 બોય
અકાલદીપ શાશ્વત દીપક; ભગવાનનો દીપક 1 બોય
અકલપુર્ખ , અકલપુર્કાહ અમર વ્યક્તિત્વ (ભગવાન) 1 બોય
અમાર્દેવ અમર ભગવાન; અદમ્ય દેવ 1 બોય
અમરજીત , અમરજીત કાયમ વિજયી; હંમેશા વિજયી; જેમણે દેવો પર વિજય મેળવ્યો છે 1 બોય
અમરિંદર રજવાડી સ્વર્ગના ભગવાન 1 બોય
અનાહત અમર્યાદિત; અનંત; અજેય; નવું; રિહાઇ 1 બોય
અનહદ દિવ્ય સંગીત 1 બોય
અર્મીનદેર 1 બોય
અર્શજત 0 1 બોય
અરવિંદર સ્વર્ગના ભગવાન 1 બોય
અમાનજોત શાંતિનો કિરણનો ફેલાવો; શાનદાર પ્રકાશ 2 બોય
આનદ્જોત જે ભગવાનનો પ્રકાશ ફેલાવે છે 2 બોય
Arman (અરમાન) Hope or desire; Army Man; Wish 2 બોય
અર્થ અર્થપૂર્ણ; અર્થ 2 બોય
અસ્નેહ ઘનિષ્ઠ પ્રેમ 2 બોય
આરમાન આશા અથવા ઇચ્છા; સૈનિક; ઇચ્છા 3 બોય
અજયપાલ જીત પ્રાપ્ત કરવા માટે 3 બોય
અકાલજોગ સનાતન પ્રેમના મિલનમાં 3 બોય
અકલસહાઈ , અકલસહયે હંમેશાં સહાયક; સમર્થક 3 બોય
અકલતટ શાશ્વત વાસ્તવિકતા 3 બોય
અખિ આંખના પલકારાની જેમ, આંખ સાથે જોડયેલ 3 બોય
અલૌકિક વિશ્વનું પરિવહન 3 બોય
અમાન્રૂપ શાંતિનો અવતાર 3 બોય
અમાર્ગુન અમરત્વ 3 બોય
અમ્રીકુએ આકાશી દેવ 3 બોય
અનુંજપાલ નાના ભાઈનો પાલક 3 બોય
અપરદીપ અનંત દીપક 3 બોય
Armaan (અરમાન) Hope or desire; Army Man; Wish 3 બોય
અરશબીર આકાશના ભગવાન 3 બોય
અસમાન સ્વર્ગ; આકાશ 3 બોય
અતામ્જીત વિજેતા સમર્થક 3 બોય
અતીનદેર્જિત ભગવાનનો વિજય 3 બોય
આયાતપ્રિત ભગવાનનું સંસ્કરણ 4 બોય
આખરી ભગવાનના વચનથી 4 બોય
અમાનબીર શાંતિની શક્તિ; જે શાંતિ માટે લડે છે 4 બોય
અંગદ દેવ મૂળ સત્તાની સેવામાં 4 બોય
અપ્રીનદેર સ્વર્ગના અનંત દેવ 4 બોય
અરુનજીત સવારની જીત 4 બોય
અરુણવીર દેવતા શક્તિ; સુંદરતા; માનવું; સુખ; આધ્યાત્મિકતા 4 બોય
અરવિંદરજીત ચક્ર ના ભગવાન 4 બોય
અસરૂપ પ્રગટ 4 બોય
આશ્રિત કોઈક જે આશ્રય આપે છે; જે બીજાને આશ્રય આપે છે; સંપત્તિનો ભગવાન; જે અન્યની રક્ષા કરે છે; પરાધીનતાનો ધાર્મિક વિધિ; ભગવાન પર ભરોસો; જે ભગવાન પર આધારીત છે; સુબ્રમણ્યમ સ્વામી 4 બોય
અતમવીર બેજવાબદાર વ્યક્તિ 4 બોય
અચરાજ ચમત્કાર 5 બોય
અદોલ સ્થિર 5 બોય
અગમ્પ્રીત ભગવાન માટે પ્રેમ 5 બોય
અજાથ જાતિ વિનાનું 5 બોય
અજીબ આશ્ચર્યજનક 5 બોય
અજૈપલ જીત પ્રાપ્ત કરવા માટે 5 બોય
અલોક્પાલ પ્રકાશના રક્ષણકર્તા 5 બોય
અમલીનદેર પવિત્ર ભગવાન 5 બોય
અમાનજીવન જે શાંતિપૂર્ણ જીવન જીવે છે 5 બોય
અમાનજીત શાંતિપૂર્ણ; શાંત કરનાર 5 બોય
અમિતોજ અમર્યાદિત તેજ 5 બોય
અમોલજોત કિંમતી પ્રકાશ 5 બોય
અંગદ વીર મૂળ (શક્તિ) ના વીર ભાઈ 5 બોય
આર્યન તે જે કોઈની શક્તિથી આગળ છે 5 બોય
અત્તામજીત અધ્યાત્મના ભગવાન 5 બોય
અવ્લીન ભિન્ન; ભગવાનના આશીર્વાદ 5 બોય
આરાધ ઉંડા આનંદ સાથે ઉદ્ધત પ્રેમ; પૂજા 6 બોય
અચરાજ ચમત્કાર વ્યક્તિ 6 બોય
અગામબીર ભગવાન જેવા વીર 6 બોય
અગમ્પાલ રક્ષકના રૂપમાં ભગવાન 6 બોય
અગની આગ 6 બોય
અજીતપાલ જે અજય છે; અજય 6 બોય
અજ્મીર અગ્રણીની હાજરી 6 બોય
અકાલ , અકલ અમર; અમર; કાલાતીત; એક જાતિનો પ્રમુખ; દૈવી 6 બોય
અલખ , અક્લાક્ષ અવ્યવહારુ; અદૃશ્ય દેવ 6 બોય
અક્શદીપ આકાશમાં પ્રકાશનો દીપ 6 બોય
અમાનત ખજાનો; સુરક્ષા; થાપણ 6 બોય
અમાનદેવ શાંતિના ભગવાન 6 બોય
અમનજીત શાંતિપૂર્ણ; શાંત કરનાર 6 બોય
અમાનવીર શાંતિની શક્તિ; જે શાંતિ માટે લડે છે 6 બોય
અમરજોત અમર પ્રકાશ 6 બોય
અમારલીન ભગવાનમાં કાયમ તલ્લીન; હંમેશા ભગવાનમાં મગ્ન 6 બોય
અમરતેક શાશ્વત સમર્થન 6 બોય
અમેન્દેર સ્વર્ગીય દેવના લોકો 6 બોય
અમ્રીખ પ્રાચીન ઋષિ 6 બોય
અનંતર અગમ્ય 6 બોય
અનાનતાર્જોત ભગવાનનો પ્રકાશ 6 બોય
અરવજોત 6 બોય
અવિર બહાદુર; એક જે શાંતિ માટે લડે છે; મજબૂત; સતત અથવા ચાલુ છે 6 બોય
આદ્રૂપ શિખાઉ વ્યક્તિ ઓછા અવતાર 7 બોય
આરવજોત મુક્ત વિચારક; ઉચ્ચ વિચારશીલ વ્યક્તિ 7 બોય
અભિજીત ડર પર વિજય 7 બોય
અદ્રીષ્ટ નિરાકાર જીવો 7 બોય
અગમદીપ મર્યાદાથી આગળ 7 બોય
અગમજીત ભગવાનનો પ્રકાશ; ભગવાનનો વિજય 7 બોય
અહ્સ્મિત વિશ્વસનીય મિત્ર 7 બોય
અજિંદર વિજયી 7 બોય
અકલ અમર; અમર; કાલાતીત; એક જાતિનો પ્રમુખ; દૈવી 7 બોય
અકલજોત શાશ્વત પ્રકાશ; ભગવાનનો પ્રકાશ 7 બોય
અકલ -ઉસ્તત સમયહીનતાની પ્રશંસા; અનંત 7 બોય
અમાનીન્દેર સ્વર્ગના શાંત દેવતા 7 બોય
અમનવીર શાંતિની શક્તિ; જે શાંતિ માટે લડે છે 7 બોય
અમરપ્રીત ભગવાનનો શાશ્વત પ્રેમ 7 બોય
અમિતજ્યોત ભગવાન 7 બોય
અમોલ્રસ અનમોલ અમૃત 7 બોય
Showing 1 - 100 of 172