અ થી શરૂ થતા શીખ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'અ' થી શરૂ થતા 25, શીખ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 25 of 25
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
આમોદિની આનંદકારક; સુખદ; સુખી છોકરી; સુગંધિત; પ્રખ્યાત 3 ગર્લ
અજૂની પરિવહન બહાર; અવતાર (ભગવાન) 1 ગર્લ
અકલશરણ જે ભગવાનનો આશ્રય મેળવે છે તે 5 ગર્લ
અકલસીમાર જે સનાતન ભગવાનને સ્મરણ કરે છે 4 ગર્લ
અકલસુખ શાંતિ અને કાયમ આનંદ 3 ગર્લ
અકાલ્યા ઇચ્છા 6 ગર્લ
અમ્રીત્પ્રિત અમર અમૃતનો સ્નેહી 8 ગર્લ
અમ્રીત્વાની મધુર અવાજ; સાચા શબ્દો 9 ગર્લ
અનાહત અમર્યાદિત; અનંત; અજેય; નવું; રિહાઇ 9 ગર્લ
અનજીલા આદર 2 ગર્લ
અંતરપ્રિત તે જે આંતરિક પ્રકાશને પસંદ કરે છે 1 ગર્લ
અનુરાધા 17 મી નક્ષત્ર; એક તેજસ્વી સિતારો 5 ગર્લ
અનુરિત ધાર્મિક વિધિઓનો સાર 3 ગર્લ
અરદાસ ભગવાનની પ્રાર્થના 7 ગર્લ
અરમાની દેવી દુર્ગા સાથે જોડાયેલ 11 ગર્લ
અર્મિન ઈડન બાગનો રહેવાસી 1 ગર્લ
અર્નાલીન્દેર શુદ્ધ ભગવાન 6 ગર્લ
અર્શદીપ નટખટ બાળકી 4 ગર્લ
અસંખ અગણિત 9 ગર્લ
અશમિત વિશ્વસનીય મિત્ર; ગૌરવ; હંમેશા હસતા; દૈવી સ્મિત 8 ગર્લ
આસમાની આકાશી; દૈવી; સ્વર્ગીય; આકાશી 3 ગર્લ
અસ્રિત કોઈક જે આશ્રય આપે છે; જે બીજાને આશ્રય આપે છે; સંપત્તિનો ભગવાન; જે અન્યની રક્ષા કરે છે; પરાધીનતાનો ધાર્મિક વિધિ; ભગવાન પર ભરોસો; જે ભગવાન પર આધારીત છે; સુબ્રમણ્યમ સ્વામી 5 ગર્લ
આત્મજા આત્માનો જન્મ; પાર્વતીનું બીજું નામ 1 ગર્લ
અવનિત સજ્જન; દયાળુ 22 ગર્લ
અવ્નૂર સુંદર 4 ગર્લ
Showing 1 - 25 of 25