સ થી શરૂ થતા શીખ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'સ' થી શરૂ થતા 67, શીખ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 67 of 67
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
સાર ભગવાનનું એક સ્વરૂપ; અસરકારક 3 ગર્લ
સચ , સાચ , સુચ સંતોષ 6 ગર્લ
સચસુખ સત્યનો અવતાર; સાચો નોકર 9 ગર્લ
સાધિકા દેવી દુર્ગા; વિજયી; પવિત્ર; નિપુણ 8 ગર્લ
સહજર કિનારા પરનો દીપક 22 ગર્લ
સૈહાજમ્રિત કિનારા પ્રતિ પ્રેમ 1 ગર્લ
સૈહાજસરૂપ શાંતિ અને આનંદમાં લીન 6 ગર્લ
સેહજશીતલ શાંતિ અને આનંદમાં લીન 11 ગર્લ
સૈહાજસુખ આનંદિત ક્ષેત્રનો રહેવાસી 8 ગર્લ
સાજ જે ભગવાનની ઉપાસના કરે છે; સુંદર સુલેહ - શાંતિ 3 ગર્લ
સજ્જ સાચા જ્ઞાનમાં લીન 4 ગર્લ
સાખ સવારનો તડકો 3 ગર્લ
સખી મિત્ર 3 ગર્લ
સમાઈ ધાર્મિક વીર 4 ગર્લ
સંગીતા, સંગીથા સંગીતમય ; સંગીત 9 ગર્લ
સંઘી પવિત્ર મંડળમાંથી પ્રાપ્ત અમૃત 4 ગર્લ
સંગીતા સંગીત 8 ગર્લ
સંજીવની અમરત્વ 1 ગર્લ
સનમુખ ભગવાન કાર્તિકેય; છ ચહેરાઓ ધરાવતા; કાર્તિકેયનું વિશેષ નામ; ભાગ્ય 6 ગર્લ
સરબ્જિત બધાને જીતનાર 9 ગર્લ
સરબલિન એક જે બધામાં પ્રબળ છે 5 ગર્લ
સરબસુખ જે શાંતિપૂર્ણ છે 1 ગર્લ
સારધા વિદ્યાની દેવી, સરસ્વતી દેવી; વિશ્વાસ; કૃપા 9 ગર્લ
સરૂર ખુશી; કૂલ; સંતોષ 5 ગર્લ
સશંગી સંકળાયેલ; સુસંગત 6 ગર્લ
સતગુર સાચો માર્ગદર્શક 5 ગર્લ
સતલીન સત્યમાં લીન, ભગવાનમાં 22 ગર્લ
સતરૂપ શનિનો પ્રકાશ (ભગવાન) 5 ગર્લ
સતસીમ્રણ સત્યનું ચિંતન 6 ગર્લ
સતસુખ જે સાચા આનંદમાં છે 9 ગર્લ
સવ્રિન ધૈર્ય; ધીરજ; ઉત્કટ; પ્રતિભાશાળી 3 ગર્લ
સેહજ ધૈર્ય; શાંતિ અને સંતુલનની સ્થિતિ; શાંતિ 7 ગર્લ
સેહાજલીન ભગવાનમાં સરળતાથી લીન 7 ગર્લ
Shaleen (શાલીન) Modest 1 ગર્લ
શમિંદર શાંત; સજ્જન; સૌમ્ય 1 ગર્લ
શાના મૃત્યુ; પ્રાર્થના; કલા 7 ગર્લ
શરનજિત જેણે ગુરુનો આશ્રય મેળવ્યો છે, વિજેતાનો આશ્રય, સુરક્ષિત છે તેવું 11 ગર્લ
Shavinder (શાવીન્દેર) Lucky; Beautiful God 1 ગર્લ
સીજલ સત્ય 6 ગર્લ
સીજહ સૂર્ય 1 ગર્લ
સીખ શિષ્ય; વિદ્યાર્થી; સાધક; કાયમી શીખનાર 2 ગર્લ
સીમાપ્રીત ભગવાન પ્રતિ પ્રેમ 7 ગર્લ
સિમરલીન ઈશ્વર ના સ્મરણ માં તલ્લીન છે; કાયમ ભગવાનમાં સમાઈ જાય છે 6 ગર્લ
સીમલીન ઈશ્વરીય સ્મરણમાં લીન 5 ગર્લ
સિમરન ધ્યાન; ભગવાનની ભેટ 11 ગર્લ
સીમ્રત સ્મરણ; ધ્યાન દ્વારા સ્મરણ રાખવું 8 ગર્લ
સીમ્રીતા એક દ્વારા બધાના ચહિતા અને આદર આપવામાં આવે છે; કાળજી 8 ગર્લ
સિંદા કૃતજ્ઞતા 2 ગર્લ
સિપ્લા 3 ગર્લ
સીરત આંતરિક સુંદરતા; ખ્યાતિ; વંછિત અથવા ઇચ્છિત 22 ગર્લ
સિરિસતસિમરન સત્યનું સર્વોચ્ચ ચિંતન 7 ગર્લ
સ્કંદાજિત ભગવાન વિષ્ણુના પત્નિ 8 ગર્લ
સોજારા , સોજારા પરોઢ 3 ગર્લ
સોનાલજિત સ્વર્ણિમ જીત 11 ગર્લ
સુખ ખુશી; આનંદ; સારું; શુભ; ખુશ 5 ગર્લ
સુખ્જિત શાંતિથી રહેવું 9 ગર્લ
સુખમની હૃદયને સુખ આપતું 6 ગર્લ
સુખ્નાઝ ગર્વ અનુભવું; ભગવાનની સુંદરતા; ભગવાનની શાંતિ 11 ગર્લ
સુખરૂપ શાંતિનો અવતાર 6 ગર્લ
સુખસિતાલ શાંતિથી આનંદિત 4 ગર્લ
સુખસીમ્રણ ભગવાનનું શાંતિપૂર્ણ ચિંતન 7 ગર્લ
સુલહ , સુલહારા દયાળુ 6 ગર્લ
સુનૈના સુંદર આંખો; મનોહર આંખોવાળી સ્ત્રી 7 ગર્લ
સુંદરી સુંદર; દેવદૂત 5 ગર્લ
સૂરીના એક દેવી; સમજદાર 1 ગર્લ
સ્વર્ન સ્વર્ણ 3 ગર્લ
સ્વર્ન્જિત સુવર્ણ વિજેતા 7 ગર્લ
Showing 1 - 67 of 67