ક થી શરૂ થતા શીખ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ક' થી શરૂ થતા 42, શીખ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 42 of 42
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
કાજાલપ્રિત આંખના કાજળ માટે પ્રેમ 9 ગર્લ
કલાજોત કલાનો પ્રકાશ 7 ગર્લ
કલાપી મોર; બુલબુલ 5 ગર્લ
કલબિંદર 4 ગર્લ
કામાંલજોત કમળનો પ્રકાશ 2 ગર્લ
કમાલ્લા ઉત્તમ; દેવી; ફૂલ; કમળનો જન્મ; વસંત; ઉત્સાહી; સુંદર; પ્રખ્યાત; સમૃદ્ધિ 6 ગર્લ
કમલનૈન કમળ જેવી આંખોવાળી 4 ગર્લ
કંચનજોત સુવર્ણ પ્રકાશ 7 ગર્લ
કન્દરાય બુદ્ધિ; દેવદૂત;વિશ્વાસ; પ્રિય 3 ગર્લ
Kanwaljit (કંવલજીત) Lotus 11 ગર્લ
કંવલજોત કમળનો પ્રકાશ 8 ગર્લ
કંવલનૈન રજવાડી નેત્રો 1 ગર્લ
કંવલરૂપ કમળનો અવતાર 9 ગર્લ
કંવરગુન ઉત્તમ રાજકુમાર 11 ગર્લ
કંવરજોધ યોદ્ધા રાજકુમાર 6 ગર્લ
કંવરસુખ સુખી રાજકુમાર 1 ગર્લ
કરામત કરીમાહ ગૌરવ છે; સન્માન 2 બોય-ગર્લ
કરનસુખ ખુશ 5 ગર્લ
કર્ણપ્રિયા એવું કંઈક કે જે આપણા કાનને પ્રિય છે 6 ગર્લ
કરુન્યા કરુણાભર્યા (દેવી લક્ષ્મી); પ્રશંસાપાત્ર; દયાળુ; મેહરબાન 1 ગર્લ
કાશ્મીરા કાશ્મીરથી 8 ગર્લ
કૌર રાજકુમારી 6 ગર્લ
કૌસેર સ્વર્ગમાં એક નદી 3 ગર્લ
કવનીર મહાન કવિ 4 ગર્લ
કાયા શરીર; મોટી બહેન 11 ગર્લ
ખાહીશ હાર્દિક ઇચ્છા 1 ગર્લ
ખાલસા શુદ્ધ; જે શુદ્ધ છે 7 ગર્લ
કિરનરૂપ કિરણો અવતાર 9 ગર્લ
કિરનસુખ સુખદ કિરણો 4 ગર્લ
કોમલજોત નરમ અને શાંતિપૂર્ણ પ્રકાશ 7 ગર્લ
કોમલરૂપ શાંતિ અને સુંદરતાનો અવતાર 8 ગર્લ
કોઉર રાજકુમારી 2 ગર્લ
ક્રીશનાપતી કુશળ દેવ; ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ 9 ગર્લ
કુદરત શક્તિ; વિક્રમ; ઉત્સાહ; પ્રકૃતિ; શુદ્ધ; શુદ્ધ; રાણી 3 ગર્લ
કુલ પરિવાર કુળ; પૂર્ણ 8 ગર્લ
કુલજોત પરિવારનો પ્રકાશ 8 ગર્લ
કુલમીન્દેર પરિવારના રાજા 8 ગર્લ
કુલપ્રિત પારિવારિક પ્રેમ 9 ગર્લ
કુલરૂપ કૌટુંબિક અવતાર 9 ગર્લ
કુલ્વીન્દેર કૌટુંબિક નાયક; મહાન યોદ્ધા 9 ગર્લ
કુંતલા વૈભવી કેશવાળી સ્ત્રી 8 ગર્લ
કુશાલા સલામત; સુખી; નિષ્ણાત 1 ગર્લ
Showing 1 - 42 of 42