અ થી શરૂ થતા શીખ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'અ' થી શરૂ થતા 172, શીખ બાળક નામ છે
Showing 1 - 100 of 172
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
અઝીઝ પ્યારું; મિત્ર; ભાગીદાર; મનોરમ 9 બોય
આજાદબીર નિર્ભીક 8 બોય
અવ્યક્થા હાસ્ય; ચંદ્ર (ચંદ્ર); સુંદર; રૂપાળું; પ્રબોધક મોહમ્મદનો પૌત્ર 8 બોય
અવતાર અવતાર; પવિત્ર અવતાર 9 બોય
અવ્લીન ભિન્ન; ભગવાનના આશીર્વાદ 5 બોય
અવિર બહાદુર; એક જે શાંતિ માટે લડે છે; મજબૂત; સતત અથવા ચાલુ છે 6 બોય
Avaninder (અવનીનદેર) Lord of the earth 7 બોય
અવનિત , અવનીત નિશ્ચિત નીતિશાસ્ત્ર 9 બોય
અવનિત , આવાહન સ્થાવર 7 બોય
Aupinder (ઓપિંદર) One in proximity of the heavenly God; Very idealistic nature 7 બોય
અત્તામજીત અધ્યાત્મના ભગવાન 5 બોય
અતીનદેર્જિત ભગવાનનો વિજય 3 બોય
અતીન્દેર 0 8 બોય
અતમવીર બેજવાબદાર વ્યક્તિ 4 બોય
અતામ્જીત વિજેતા સમર્થક 3 બોય
અતાલરાઈ અચલ રાજકુમાર 8 બોય
અસ્રિત જે શરણ આપે છે; જે બીજાને આશ્રય આપે છે; ધનના દેવતા, બીજા લોકોનો બચાવ કરે છે, નિર્ધારણનો અધિકાર છે, ભગવાન પર વિશ્વાસ રાખે છે; જે ભગવાન પર આશ્રિત હોય છે, સુબ્રમણ્યમ સ્વામી 22 બોય
અસ્નેહ ઘનિષ્ઠ પ્રેમ 2 બોય
અસમાન સ્વર્ગ; આકાશ 3 બોય
આશ્રિત કોઈક જે આશ્રય આપે છે; જે બીજાને આશ્રય આપે છે; સંપત્તિનો ભગવાન; જે અન્યની રક્ષા કરે છે; પરાધીનતાનો ધાર્મિક વિધિ; ભગવાન પર ભરોસો; જે ભગવાન પર આધારીત છે; સુબ્રમણ્યમ સ્વામી 4 બોય
અશ્નીર પવિત્ર જળ; અમૃત 7 બોય
અસરૂપ પ્રગટ 4 બોય
આર્યન તે જે કોઈની શક્તિથી આગળ છે 5 બોય
અરવિંદરજીત ચક્ર ના ભગવાન 4 બોય
અરવિંદર સ્વર્ગના ભગવાન 1 બોય
અરુણવીર દેવતા શક્તિ; સુંદરતા; માનવું; સુખ; આધ્યાત્મિકતા 4 બોય
અરુનપાલ સવારનો રક્ષક 11 બોય
અરુનજોત સવારની જ્યોત 9 બોય
અરુનજીત સવારની જીત 4 બોય
અર્થ અર્થપૂર્ણ; અર્થ 2 બોય
અર્શજત 0 1 બોય
અરશબીર આકાશના ભગવાન 3 બોય
અર્મીનદેર 1 બોય
અર્મિત દુશ્મન મિત્ર 8 બોય
Arman (અરમાન) Hope or desire; Army Man; Wish 2 બોય
Armaan (અરમાન) Hope or desire; Army Man; Wish 3 બોય
અરીન્દેર્જીત સજ્જન 9 બોય
અરીનાજેત વ્યક્તિત્વની ભૂલો વિના શૌર્ય 11 બોય
અર્દમન અનિષ્ટનું દળણ-યંત્ર 7 બોય
અરવજોત 6 બોય
અપ્રીનદેર્જિત સ્વર્ગના શાશ્વત વિજયી દેવ 8 બોય
અપ્રીનદેર સ્વર્ગના અનંત દેવ 4 બોય
અપરદીપ અનંત દીપક 3 બોય
અનુંપજોત અદ્વિતીય પ્રકાશ; પ્રકાશ 7 બોય
અનુંજપાલ નાના ભાઈનો પાલક 3 બોય
અંતરજોત આંતરિક દિવ્ય પ્રકાશ 9 બોય
અન્રાજ રાજાશાહી ની જેમ 8 બોય
અનૂપલોક સુંદર ક્ષેત્રનો રહેવાસી 9 બોય
અનૂપજોત અદ્વિતીય પ્રકાશ; પ્રકાશ 7 બોય
અનૂપબીર સ્વરૂપવાન અને વીર 9 બોય
અનોખ અસાધારણ અને આશ્ચર્યજનક; અનન્ય; ચમત્કાર 22 બોય
અનીલપાલ પવિત્ર રક્ષક 11 બોય
અનીલજોત પવનનો પ્રકાશ 9 બોય
અનહદ દિવ્ય સંગીત 1 બોય
અંગાંગ પ્રેમ ના ભગવાન 8 બોય
અંગદ દેવ મૂળ સત્તાની સેવામાં 4 બોય
અંગદ વીર મૂળ (શક્તિ) ના વીર ભાઈ 5 બોય
અનીશ્કોઉંર ભગવાન સાથે સંબંધિત 9 બોય
અનદીપ નમ્ર દીપક 9 બોય
અનંતવીર અસીમ વીર 9 બોય
અનંત્જીત અનંત જીત 9 બોય
અનંત અસીમ; શાશ્વત; ઈશ્વરી; પૃથ્વી; વિષ્ણુ; શિવ; બ્રહ્માનું બીજું નામ; અનંત 22 બોય
અનંતદેવ અસીમ દેવત્વનું 9 બોય
અનાનતાર્જોત ભગવાનનો પ્રકાશ 6 બોય
અનંતર અગમ્ય 6 બોય
આનંદસર આનંદનો સાર 9 બોય
આનંદરૂપ આનંદિત સ્વરૂપ; આનંદ આપનાર 8 બોય
આનંદલીન ભગવાનના આનંદમાં લીન 7 બોય
આનંદજોત આનંદનો પ્રકાશ 7 બોય
આનદ્જોત જે ભગવાનનો પ્રકાશ ફેલાવે છે 2 બોય
અનાહત અમર્યાદિત; અનંત; અજેય; નવું; રિહાઇ 1 બોય
અમ્રીતપાલ સવારે જલ્દી ઉઠવા વાળા વ્યક્તિ; શુદ્ધ; પર્યાપ્તતા 9 બોય
અમ્રીત્લીન ભગવાનના અમૃતમાં લીન 7 બોય
અમ્રીતબાન અમૃતની જેમ જીવન જીવવું 7 બોય
અમ્રીકુએ આકાશી દેવ 3 બોય
અમરિંદર રજવાડી સ્વર્ગના ભગવાન 1 બોય
અમ્રીખ પ્રાચીન ઋષિ 6 બોય
અમરિક , અમરિક આકાશી ભગવાન; અમૃત 9 બોય
અમ્રૂ સ્થાનિક આદિજાતિ બોલીઓમાંની એક, આ નામનો અર્થ 'સુંદર જગ્યા' છે 9 બોય
અમોનજોત શાંતિનો પ્રકાશ ફેલાવવો 7 બોય
અમોલ્રસ અનમોલ અમૃત 7 બોય
અમોલજોત કિંમતી પ્રકાશ 5 બોય
અમીતપાલ અનહદ રક્ષક 9 બોય
અમિતોજ અમર્યાદિત તેજ 5 બોય
અમિતજ્યોત ભગવાન 7 બોય
અમીત્બીર અમર્યાદિત બહાદુરી 9 બોય
અમેન્દેર સ્વર્ગીય દેવના લોકો 6 બોય
અમિક ખૂબ ઊંડા 8 બોય
અમરતેક શાશ્વત સમર્થન 6 બોય
અમરપ્રીત ભગવાનનો શાશ્વત પ્રેમ 7 બોય
અમાર્પાલ અવિનાશી રક્ષક 8 બોય
અમારલીન ભગવાનમાં કાયમ તલ્લીન; હંમેશા ભગવાનમાં મગ્ન 6 બોય
અમરજોત અમર પ્રકાશ 6 બોય
અમરજીત , અમરજીત કાયમ વિજયી; હંમેશા વિજયી; જેમણે દેવો પર વિજય મેળવ્યો છે 1 બોય
અમરિત ભગવાનનું અમૃત 8 બોય
અમરીન્દેર ભગવાન દ્વારા અમરત્વ માટે ધન્ય 11 બોય
અમાર્ગુન અમરત્વ 3 બોય
અમાર્દેવ અમર ભગવાન; અદમ્ય દેવ 1 બોય
અમરદીપ શાશ્વત પ્રકાશ 9 બોય
અમાર્બીર હંમેશા વીર 8 બોય
Showing 1 - 100 of 172