Top 100 Indian Baby Girl Names Starting With Ya

16 Indian Girl Names Starting With 'Ya' Found
Showing 1 - 16 of 16
Name Meaning Numerology Gender Fav
Yafeen Yamen 11 Girl-E
Yafiah High 5 Girl-E
Yafita Savior 8 Girl-E
Yalda Name of the longest night of the year 7 Girl-E
Yalina Soft; Gentle 8 Girl-E
Yamana Pious 1 Girl-E
Yamha Dove 3 Girl-E
Yamina Right; Proper 9 Girl-E
Yaqeena Without doubt 5 Girl-E
Yarah Warm 8 Girl-E
Yariqa Bright; White; Fair 8 Girl-E
Yaseera A wealthy woman; Living well 11 Girl-E
Yasi Famous; Successful 9 Girl-E
Yasim Jasmine 22 Girl-E
Yasira A wealthy woman; Living well 1 Girl-E
Yasna To pray; White rose 6 Girl-E
Showing 1 - 16 of 16
See Also: Names starting with - Y  YA  YE  YI  YO  YU  YR  YRA  YRE  YRI  YRO  YRU