Short And Sweet Muslim Baby Girl Names Starting With Kh

10 Muslim Girl Names Starting With 'Kh' Found
Showing 1 - 10 of 10
Name Meaning Numerology Gender Fav
Khushbu () Perfume; Fragrance 9 Girl-E
Khaira (خیرا) Charitable; Good 3 Girl-E
Khani (خانی) Hidden 7 Girl-E
Khadra (خادرا) Green; Verdant 7 Girl-E
Khitfa (خیٹفا) Erroneous; Forgetful 1 Girl-E
Khaila (خایلا) Crowned with laurels 6 Girl-E
Kharo (خآرو) Bird 8 Girl-E
Khuld (خولڈ) Paradise; Heaven; Eternal 2 Girl-E
Khaula (خولا) A buck; Deer; Name of a well 9 Girl-E
Khushboo () Perfume; Fragrance 9 Girl-E
Showing 1 - 10 of 10
See Also: Names starting with - K  KA  KE  KI  KO  KU  KH  KHA  KHE  KHI  KHO  KHU  KS  KSA  KSE  KSI  KSO  KSU  KSH  KSHA  KSHE  KSHI  KSHO  KSHU  KR  KRA  KRE  KRI  KRO  KRU