Easy To Pronounce Muslim Baby Girl Names Starting With O

4 Muslim Girl Names Starting With 'O' Found
Showing 1 - 4 of 4
Name Meaning Numerology Gender Fav
Odhara () Affection 11 Girl-E
Ojala (اوجالا) Light; Sunshine 3 Girl-E
Onima (اونیما) Analysis 7 Girl-E
Ozra (اوزرا) Virgin; Virgin Mary 6 Girl-E