Baby Girl Names Starting With O

6 Girl Names Starting With 'O' Found
Showing 1 - 6 of 6
नाम अर्थ अंकज्योतिष जाति पसंद करे
ओजस्वी उज्ज्वल 5 गर्ल
ओजस्विनी शोभायमान 1 गर्ल
ओमना एक औरत 8 गर्ल
ओमकारेश्वरी देवी पार्वती, गौरी 6 गर्ल
ओमकारी धार्मिक शब्द ओम 4 गर्ल
ऊर्जा ऊर्जा; स्नेही; बेटी; पोषण; सांस 5 गर्ल
Showing 1 - 6 of 6