Cute Sikh Baby Girl Names Starting With J

4 Sikh Girl Names Starting With 'J' Found
Showing 1 - 4 of 4
Name Meaning Numerology Gender Fav
Jangi Warrior 5 Girl-E
Jeba 9 Girl-E
Julie Vivacious 3 Girl-E
Jassi One who sits 4 Girl-E
Showing 1 - 4 of 4
See Also: Names starting with - J  JA  JE  JI  JO  JU  JH  JHA  JHE  JHI  JHO  JHU  JN  JNA  JNE  JNI  JNO  JNU  JR  JRA  JRE  JRI  JRO  JRU