Punjabi Baby Boy Names Starting With Q

Boy
A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
Girl
A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
2 Names
Showing 1 - 2 of 2
 SORT
 FILTER
Name Meaning Numerology Gender Fav
Qishen
ਕਿਸ਼ੇਨ
Deity Krishna 9 Boy
Quarbani
ਕੁਰਬਾਨੀ
Sacrifice 11 Boy
Showing 1 - 2 of 2

See Also:Names starting with - q  qa  qe  qi  qo  qu  qr  qra  qre  qri  qro  qru