Gujarati Baby Girl Names Starting With S

1897 Gujarati Girl Names Starting With 'S' Found
Showing 1 - 100 of 1897
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
સાચી અતિ પ્રિય; કૃપા; સત્ય; અનુગામી; સાથી; અગ્નિનું બીજું નામ 6 ગર્લ
સાચી અતિ પ્રિય; કૃપા; સત્ય; અનુગામી; સાથી; અગ્નિનું બીજું નામ 5 ગર્લ
સાક્ષી સાક્ષી; પુરાવા 6 ગર્લ
સાક્ષી સાક્ષી; પુરાવા 5 ગર્લ
સાંઝ સાંજ 8 ગર્લ
સારા રાજકુમારી; ઉમદા સ્ત્રી; કિંમતી; દ્રઢ; શુદ્ધ; ઉત્તમ; મધુર સુગંધ; પડદો 4 ગર્લ
સાવી દેવી લક્ષ્મી; સુર્ય઼ 7 ગર્લ
સાયા આશ્રયસ્થાન; છાંયો; પ્રભાવ; સાંજ; દિવસ બંધ 11 ગર્લ
સાચી અતિ પ્રિય; કૃપા; સત્ય; અનુગામી; સાથી; અગ્નિનું બીજું નામ 22 ગર્લ
સદા હંમેશાં 8 ગર્લ
સાઈ એક સ્ત્રી મિત્ર; ફુલ 3 ગર્લ
સૈષા ખૂબ ઇચ્છા અને અભિલાષા સાથે; જીવનનું સત્ય 8 ગર્લ
સહા સહનશીલ; પૃથ્વી; એક અપ્સરા 11 ગર્લ
સૈલા દેવી પાર્વતીનું બીજું નામ; જે પર્વતમાં જીવે છે 6 ગર્લ
શૈલી ફૂલ; ભગવાન સાંઈનો પડછાયો 6 ગર્લ
શૈલી એક સફેદ રંગનું ફૂલ 5 ગર્લ
સૈલુ નરમ ભક્ત; પથ્થર 8 ગર્લ
સૈના સુંદર; રાજકુમારી 8 ગર્લ
સૈની બધા સમય અલંકૃત 7 ગર્લ
સૈશા ખૂબ ઇચ્છા અને અભિલાષા સાથે; જીવનનું સત્ય 3 ગર્લ
સખી મિત્ર 3 ગર્લ
સાક્ષી સાક્ષી; પુરાવા 22 ગર્લ
સંજ્ઞા બુધ્ધિ 22 ગર્લ
સંહા કુશળ; તેજ; લાવણ્ય; સંક્ષિપ્તતા 7 ગર્લ
સાંસા પ્રશંસા 9 ગર્લ
સંશી પ્રશંસા 7 ગર્લ
સંતા શાંતિપૂર્ણ; શાંત 9 ગર્લ
સંથી શાંતિ 8 ગર્લ
સંવી દેવી લક્ષ્મી; જેનું અનુસરણ કરવામાં આવશે 3 ગર્લ
સોન બ્રિસ્ટી; વર્ષા 4 ગર્લ
સારા રાજકુમારી; ઉમદા સ્ત્રી; કિંમતી; દ્રઢ; શુદ્ધ; ઉત્તમ; મધુર સુગંધ; પડદો 3 ગર્લ
સશા પુરુષોના રક્ષક, માનવજાતના સહાયક, માનવજાતના રક્ષક 3 ગર્લ
સતી સતિ ; પવિત્ર સ્ત્રી 4 ગર્લ
સૌરા સ્વર્ગીય 6 ગર્લ
સવી દેવી લક્ષ્મી; સુર્ય઼ 6 ગર્લ
સાયા આશ્રયસ્થાન; છાંયો; પ્રભાવ; સાંજ; દિવસ બંધ 1 ગર્લ
સાયી મિત્ર 1 ગર્લ
સેયા પડછાયો 6 ગર્લ
સીમા પરિસીમા; સીમા 7 ગર્લ
સીના એક નદી 8 ગર્લ
સીરા પ્રકાશ 3 ગર્લ
સીતા શુદ્ધ; ભગવાન રામના પત્નિ; મર્યાદા; સીમા 22 ગર્લ
સિઝા સુંદર દિવસ 2 ગર્લ
સેષા સાપ જે સમયનું પ્રતીક છે 7 ગર્લ
સેવા પૂજા 11 ગર્લ
સેયાં પડછાયો; દિવ્ય 5 ગર્લ
સાચી શક્તિશાળી; સહાયક 4 ગર્લ
સખા શાખા 22 ગર્લ
શાંતિ શાંતિ 9 ગર્લ
શાચી ઇન્દ્રાની; શક્તિ; ચપળતા; મદદ; દયાળતા; પ્રતિભા; લાવણ્ય 3 ગર્લ
શાફું સુંદર; બુદ્ધિશાળી 1 ગર્લ
શૈલા દેવી પાર્વતીનું બીજું નામ; જે પર્વતમાં જીવે છે 5 ગર્લ
શૈલી શૈલી; ખડકમાં કોતરવામાં આવેલી; ચહેરો; આદત 5 ગર્લ
શૈલી શૈલી; ખડકમાં કોતરવામાં આવેલી; ચહેરો; આદત 4 ગર્લ
શૈષા ભગવાન શિવ 11 ગર્લ
શૈવિ સમૃદ્ધિ; સંપત્તિ; શુભ 5 ગર્લ
શાકા અતુલા હૂનની તુલનામાં ક્યારેક ઝુલુ આદિજાતિ નેતાનું નામ છે. શાકાએ 19 મી સદીની શરૂઆતમાં મહાન ઝુલુ રાષ્ટ્રમાં આદિવાસીઓના જોડાણને આકાર આપ્યો. (ઝુલુ). શાકા તરફથી. એક આદિજાતિ નેતા 4 ગર્લ
શાક્ષી સાક્ષી; પુરાવા 3 ગર્લ
શાલુ સાચા માર્ગના સ્વામી 7 ગર્લ
શામ શાંત; સુલેહ; શાંત; બ્રહ્મ પર અમૂર્ત ધ્યાન; શાંતિવાદએ ધર્મના પુત્ર તરીકે વ્યક્ત થયો; ભગવાન વિષ્ણુનું વિશેષ નામ; શાંતિ 5 ગર્લ
શંપા આકાશી વીજળી 22 ગર્લ
શાંજ બ્રહ્માંડના નિર્માતા, ભગવાન શિવનું બીજું નામ; ભગવાન બ્રહ્મા, સર્જક, બ્રહ્મા અને શિવનું બીજું નામ 7 ગર્લ
શાંસા પ્રશંસા 8 ગર્લ
શાંતા શાંતિપૂર્ણ; શાંત 9 ગર્લ
શાંતા શાંતિપૂર્ણ 8 ગર્લ
શારી તીર 1 ગર્લ
Sharû (શારુ) Lord Vishnu 1 ગર્લ
શૌના ભવ્ય; સુંદર; મીઠી; ગરમી;જ્વલિત ; ભગવાનની ભેટ 1 ગર્લ
શીલા ઠંડુ ; ખડક; શાંત; સારા ચરિત્ર સાથે 5 ગર્લ
શીન ચમકવું 6 ગર્લ
શીના ભગવાનની ભેટ; પગની ઘંટડી; તેજ; ગેલિક 7 ગર્લ
શિનું ખાંડનું એક સ્વરૂપ 9 ગર્લ
શેમા મસાલા; મધુર સુગંધ 1 ગર્લ
શેનોં શાંતિ ધારણ કરનાર 8 ગર્લ
શિચી ચમક 11 ગર્લ
શિખા જ્યોત; શિખર; પ્રકાશ 11 ગર્લ
શિક્ષા શિક્ષણ 3 ગર્લ
શિલા ઠંડુ ; ખડક; શાંત; સારા ચરિત્ર સાથે 22 ગર્લ
શીના ભગવાનની ભેટ; પગની ઘંટડી; તેજ; ગેલિક 6 ગર્લ
શિની સફેદ રંગવાળી સ્ત્રી; બધામાં ચમકતી ; જીવનમાં ચમક આવવી 5 ગર્લ
શિવી હિન્દુ પૌરાણિક કથાઓમાં એક મહાન રાજાનું નામ 4 ગર્લ
શિયા પરોઢિયે હિમપાત ; મૃત્યુ 8 ગર્લ
શોબા સુંદર; આકર્ષક 9 ગર્લ
શોભા સુંદર; આકર્ષક 8 ગર્લ
શોમાં ચંદ્ર કિરણો; સોમ નો છોડ; સુંદર; સૌમ્ય; ચંદ્ર પરથી ઉતરેલી; એક અપ્સરા અથવા સ્વર્ગીય અપ્સરા 2 ગર્લ
શોના સોનું; ખુબજ સુંદર; પ્રિય ; મીઠી; ગરમી; સળગતું 3 ગર્લ
શોની સુંદર મહિલા; પ્રેમાળ; સોનેરી સુંદરતા સાથે; લાલ કમળના પરીસરમાંનું એક કમળ 11 ગર્લ
શુબા સવાર; સુંદર 6 ગર્લ
શુભી સૌભાગ્ય ; શુભ 4 ગર્લ
શુચિ શુદ્ધ; તેજસ્વી; પવિત્ર; યોગ્ય 5 ગર્લ
શૈલી 1 ગર્લ
સિયા દેવી સીતા; ચાંદની; એક સુંદર સ્ત્રી; સફેદ દુર્વા ઘાસ; અરબી ચમેલી; મધુર ખાંડ 11 ગર્લ
સીધી સિદ્ધિ; ભગવાન શિવ; સંપૂર્ણતા અથવા પૂર્ણતા 4 ગર્લ
સીધા બેજવાબદાર વ્યક્તિ 8 ગર્લ
સિહિ મનોરમ 9 ગર્લ
Sija (સિજા) Lotus 3 ગર્લ
શિખા જ્યોત; શિખર; પ્રકાશ 3 ગર્લ
સીમા પરિસીમા; સીમા 6 ગર્લ
સિમી મર્યાદા 5 ગર્લ
સિંધુ મહાસાગર; નદી 3 ગર્લ