Gujarati Baby Girl Names Starting With Z

21 Gujarati Girl Names Starting With 'Z' Found
Showing 1 - 21 of 21
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
જ્યાઁની ઝૂકતો પ્રકાશ 8 ગર્લ
જ્યાંના પ્રકાશિત હૃદય 9 ગર્લ
જોએલ 11 ગર્લ
ઝીયા વૈભવ; પ્રકાશ; ચમક 7 ગર્લ
જહાન્વી ગંગા નદી 8 ગર્લ
જહાલક ઝગમગાટ; ઉત્સાહ; ગતિશીલ 5 ગર્લ
જેરેલ્દા વીર યોદ્ધા સ્ત્રી 8 ગર્લ
ઝેન્શી મીઠી; પૂર્ણ 9 ગર્લ
ઝેનીશા ભગવાન કૃપાળુ છે; શ્રેષ્ઠ વ્યક્તિ 1 ગર્લ
જેના આભૂષણ; કંઈક સુંદર; આતિથ્યશીલ સ્ત્રી 1 ગર્લ
ઝીલ શાંત તળાવ; ધોધ 3 ગર્લ
ઝરના તાજા પાણીનો એક નાનો પ્રવાહ 6 ગર્લ
ઝરલ સરળ; ઉમદા 22 ગર્લ
ઝંકૃત શુભ 3 ગર્લ
ઝંખના ગહન ઇચ્છા 4 ગર્લ
ઝંકાર મધુર અવાજ 8 ગર્લ
જાનિશા અજ્ઞાનતાને દૂર કરનાર; મનુષ્ય શાસક 6 ગર્લ
ઝલક તાત્કાલિક ઉપસ્થિત 6 ગર્લ
ઝીણી 6 ગર્લ
ઝારા ફૂલમાં; પ્રભાતની જેમ તેજસ્વી; પ્રતિભા; ખીલે ફૂલ 2 ગર્લ
જાઈ મરાઠીમાં ફૂલનું નામ 6 ગર્લ