Short And Sweet Muslim Baby Boy Names Starting With I

Boy
A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
Girl
A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
1 Names
Showing 1 - 1 of 1
 SORT
 FILTER
Name Meaning Numerology Gender Fav
Isra
عیسراء
Related to God; Travel by night 2 Unisex
Showing 1 - 1 of 1

See Also:Names starting with - I  Ia  Ie  Ii  Io  Iu  Ir  Ira  Ire  Iri  Iro  Iru